Διασπορά του καρκινογόνου κρεόζωτου στην ατμόσφαιρα©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή της ανατολικής Κορίνθου πολλές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέραςμυρίζει κρεόζωτο. Μια μυρωδία όμοια με αυτή της ναφθαλίνης. Κανείς δεν διαμαρτύρεται και δεν καταλαβαίνουν ότι εισπνέουν το τοξικό και καρκινογόνο

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικός Συγγραφέας, Ιατρικός Ερευνητής

Κορινθος Τ. 2741026658, 6944280764 mail: pharmage@otenet.gr  www.gelis.gr

Allergopedia

Δρ Παπαλιάκος Ευστάθιος

Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής του Τζανείου Γεν. Νοσοκομείου Πειραιώς

κρεόζωτο που χρησιμοποιείται ως προστατευτικό από το σάπισμα των στύλων ηλεκτροφωτισμού και των τηλεπικοινωνιών ή των ξύλινων στρωτήρων των σιδηροτροχιών των τραίνων.Το κρεόζωτο είναι ένα απόσταγμα λιθανθρακόπισσας.
 
Τα οργανικά συστατικά του κρεοζώτου περιλαμβάνουν πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs, 85%), φαινολικές ενώσεις (10%) και Ν-, S- και Ο-ετεροκυκλικές αρωματικές ενώσεις (5%)[1].  Το κρεόζωτο ανήκει στα γνωστά καρκινογόνα και αιτία μυριάδων άλλων ασθενειών[1, 2].
 
Οι πολυπυρηνικοί αρωματικοί  υδρογονάνθρακες και το  κρεόζωτο που κυριαρχούν  στις «θέσεις κρεοζώτου», αποικοδομούνται  εύκολα στο περιβάλλον και μεταβολίζονται στον οργανισμό. Μεταφέρονται  στην ατμόσφαιρα, τόσο ως ατμοί για τις ενώσεις χαμηλότερου μοριακού βάρους, όσο και σε σωματίδια σκόνης για τις ενώσεις υψηλότερου μοριακού βάρους. Αν και αποικοδομούνται εύκολα, μπορούν ακόμα να ανιχνευθούν στο έδαφος και τη σκόνη του σπιτιού. Στους ανθρώπους, μπορούν να παρακολουθούνται με μέτρηση υδροξυλιωμένων μεταβολιτών στα ούρα[1, 2].
 
Σχετικά με τον κίνδυνο πρόκλησης καρκίνου για τους καταναλωτές από το κρεόζωτο, τα επίπεδα του κρεόζωτου πρέπει να είναι λιγότερα από 50ppmbenzo-[a]-pyrene(βενζο-[a]πυρενίου  και /ή από το ξύλο που έχει υποστεί επεξεργασία  με κρεόζωτο[3].
 
Aπό τις 26 Ιουλίου του 2011 η  CSTEE [3] στις Βρυξέλλες επέβαλε αυστηρότερους περιορισμούς  στις βιοµηχανικές χρήσεις του κρεοζώτου,  οι οποίοι αρχίσουν να ισχύουν την 1η Μαΐου 2013, ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι βιοµηχανικές χρήσεις του κρεοζώτου. Το κρεόζωτο, που είναι καρκινογόνο, δεν θα µπορεί πλέον να διατεθεί στην αγορά της ΕΕ παρά µόνο εάν η εταιρεία που το διαθέτει λάβει σχετική άδεια. Η χρήση του κρεοζώτου από τους καταναλωτές έχει απαγορευτεί ήδη από το 2003.
 
Η νέα απόφαση της Επιτροπής τροποποιεί την οδηγία περί βιοκτόνων και προκύπτει από εκτίµηση του κινδύνου που παρουσιάζει το κρεόζωτο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το κρεόζωτο είναι καρκινογόνο σε όλα τα επίπεδα συγκέντρωσης και το περιβάλλον απειλείται ιδιαίτερα όταν τα ξύλα που έχουν υποστεί κατεργασία µε κρεόζωτο έλθουν σε άµεση επαφή µε το έδαφος ή µε τα ύδατα [3].
 
Η βιοµηχανία πρέπει τώρα να εντείνει τις προσπάθειες της για να βρει βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις που να επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον, διότι η τοξικότητα του κρεοζώτου συνιστούν µη αποδεκτό κίνδυνο για τις µελλοντικές γενιές  [3].
 
Πώς μπορεί το κρεόζωτο να εισέλθει και να βγει από το ανθρώπινο σώμα;
 
Το κρεόζωτο  και τα προϊόντα λιθανθρακόπισσας μπορούν να εισέλθουν στο  ανθρώπινο σώμα  μέσω των πνευμόνων, του στομάχου, των εντέρων και του δέρματος. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες που να περιγράφουν πόσο γρήγορα ή πόσο κρεόζωτο ή τα συστατικά του μπορεί να εισέλθουν στο σώμα μετά από μία ή πολλές εκθέσεις. 
 
Η ποσότητα που εισέρχεται στο σώμα εξαρτάται από  τον τρόπο με τον οποίο έρχεται σε επαφή το ανθρώπινο σώμα  (μέσω αέρα, τροφής, νερού, δέρματος), πόση ποσότητα του μείγματος υπάρχει και πόσο καιρό εκτίθεται κανείς.  Πολλά από τα μέρη του μίγματος κρεοζώτου λιθανθρακόπισσας (για παράδειγμα, PAH) απορροφώνται γρήγορα μέσω των πνευμόνων, του στομάχου και των εντέρων. 
 
Παρατεταμένη έκθεση μέσω του δέρματος, χωρίς πλύσιμο, μπορεί να αυξήσει την ποσότητα του κρεοζώτου ή των προϊόντων λιθανθρακόπισσας που περνούν στην κυκλοφορία του αίματος. Μεμονωμένα συστατικά κρεοζώτου  λιθανθρακόπισσας, λιθανθρακόπισσας, πίσσας λιθανθρακόπισσας και πτητικών ουσιών  πίσσας λιθανθρακόπισσας μπορούν να αποθηκευτούν στο σωματικό λίπος. Στο σώμα, ορισμένα συστατικά λιθανθρακόπισσας μπορεί να μεταβολίζονται. Για παράδειγμα, το πυρένιο μπορεί να μεταβολιστεί σε 1-υδροξυπυρένιο. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι το κρεόζωτο  μπορεί να διασχίσει  τον πλακούντα στον ιστό του αναπτυσσόμενου εμβρύου. 
 
Επειδή τα προϊόντα λιθανθρακόπισσας μπορεί να αποθηκεύονται στο σωματικό λίπος, μπορεί να βρεθούν στο μητρικό γάλα. Το κρεόζωτο αποβάλλεται  κυρίως στα κόπρανα. Μικρότερη ποσότητα αποβάλλεται  στα ούρα [4].
 
Η χρόνια εισπνοή κρεοζώτου συνοδεύεται από σημαντική νοσηρότητα και εκτός από την καρκινογονικότητα έχει ενοχοποιηθεί και για την πρόκληση νεφρικής ανεπάρκειας [5]. Γιαυτό η χρήση του κρεοζώτου, ως συντηρητικού του ξύλου περιορίζεται σε πολλές χώρες λόγω ανησυχιώνγια μόλυνση του περιβάλλοντος για την αύξηση της νοσηρότητας και της  καρκινογένεσης[3].

 

 
Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση
1.NEW JERSEY DEPARTMENT OF HEALTH AND SENIOR SERVICES Right to Know Program PO Box 368, Trenton, NJ 08625-0368 (609) 984-2202 (https://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/0517.pdf)
 
2.Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). 2002. Toxicological profile for Creosote. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service.[ https://wwwn.cdc.gov/TSP/ToxProfiles/ToxProfiles.aspx?id=66&tid=18]
 
]3.ΓΝΩΜΗ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ CREOSOTE. 8η συνεδρίαση της ολομέλειας της CSTEE, Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 1999
 
4. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). 2002. Toxicological profile for Creosote. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service
 


Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.

Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 
 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας. Τελευταία άρθρα
Δείτε όλα τα άρθρα »