Αντικαρκινική ανοσοθεραπεία με βάση το GcMAF©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach

Στο περιοδικό Oncoimmunology. 2013 Aug 1; 2(8): e25769, η Lynda Thyer  και οι συνεργάτες δημοσίευσαν ότι  ο παράγοντας ενεργοποίησης των μακροφάγων που

προέρχεται από πρωτεΐνη GC μειώνει τα επίπεδα της α - Ν –ακετυλογαλακτοζαμινιδάσης ή ναγκαλάσης σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο. Όλοι οι ασθενείς (n = 20) παρουσίασαν αυξημένη δραστηριότητα ναγκαλάσης ορού, πολύ πάνω από τις φυσιολογικές τιμές. Όλοι οι ασθενείς εκτός από έναν εμφάνισαν σημαντική μείωση της δραστηριότητας της ναγκαλάσης ορού κατά τις εβδομαδιαίες ενέσεις GcMAF. 

Η μειωμένη δραστηριότητα της ναγκαλάσης συσχετίστηκε με βελτιωμένες κλινικές καταστάσεις και δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες παρενέργειες. Οι παρατηρήσεις που αναφέρονται εδώ επιβεβαιώνουν και επεκτείνουν τα προηγούμενα αποτελέσματα και ανοίγουν το δρόμο για περαιτέρω μελέτες που στοχεύουν στην αξιολόγηση του ακριβούς ρόλου και των ενδείξεων για αντικαρκινική ανοσοθεραπεία με βάση το GcMAF.

 
Η α-Ν-ακετυλογαλακτοζαμινιδάση (ναγκαλάση) είναι γνωστό ότι συσσωρεύεται στον ορό ασθενών με καρκίνο, όπου μεσολαβεί στην απογλυκοζυλίωση του ειδικού για την ομάδα συστατικού [group-specific component (GC)], πιο γνωστή ως πρωτεΐνη δέσμευσης βιταμίνης D (VDBP), η οποία είναι ο πρόδρομος παράγοντας ενεργοποίησης μακροφάγων που προέρχεται από πρωτεΐνη GC [GCprotein-derivedmacrophage-activatingfactor(GcMAF)]
 
 
Η απογλυκοζυλιωμένη VDBP δεν μπορεί να μετατραπεί σε GcMAF [1] και τα μειωμένα επίπεδα GcMAF φέρονται να προάγουν την ανοσοανεπάρκεια σε άτομα που φέρουν προχωρημένα νεοπλάσματα[2]. 
 
 
Η αύξηση της δραστηριότητας της ναγκαλάσης που παρατηρείται σε ασθενείς με καρκίνο οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα κακοήθη κύτταρα απελευθερώνουν ενζυμικά ενεργή ναγκαλάση [3]
 
 
Έτσι, η δραστηριότητα της ναγκαλάσης ορού αντανακλά όχι μόνο το φορτίο και την επιθετικότητα του όγκου, αλλά και την κλινική εξέλιξη της νόσου[4-7].
Σήμερα, η αξιολόγηση της δραστηριότητας της ναγκαλάσης ορού προτείνεται ως αξιόπιστο μέσο για τον προσδιορισμό της κλινικής βαρύτητας πολλαπλών νεοπλασμάτων[3]. 
Στον ορό, η ναγκαλάση δρα ως ενδο- (αλλά όχι ως εξω-) ένζυμο, αδυνατεί να απογλυκοζυλώσει ένα υπόλειμμα Ν -ακετυλογαλακτοζαμίνης (GalNAc) του GcMAF[5].
Έτσι, η κυκλοφορούσα ναγκαλάση δεν μπορεί να αποικοδομήσει το εξωγενές GcMAF[5-7]
 
 
Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει ότι οι ασθενείς με αυξημένη δραστηριότητα ναγκαλάσης μπορεί να ωφεληθούν από την εξωγενή παροχή GcMAF. Παράλληλα, το GcMAF παρατηρήθηκε ότι ασκεί πολλαπλά αντικαρκινικά αποτελέσματα in vivo και in vitro, τόσο σε πειραματικά όσο και σε μοντέλα αυθόρμητων όγκων. Δεδομένης της επίδρασης του GcMAF στα μακροφάγα και του κεντρικού τους ρόλου στις αντικαρκινικές ανοσοαποκρίσεις, το GcMAF θεωρείται ευρέως ως ανοσοθεραπευτικός παράγοντας[7].
 
 
Ωστόσο, εκτός από τη διέγερση των μακροφάγων που διεισδύουν σε όγκους, το [8]GcMAF όχι μόνο αναστέλλει άμεσα τον πολλαπλασιασμό διαφόρων ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων in vitro, [9, 10] αλλά επίσης αναστρέφει τον κακοήθη φαινότυπο των ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων του μαστού[10].
 
 
Επιπλέον, το GcMAF αναφέρεται ότι αναστέλλει την αγγειογένεση, στερώντας έτσι τις νεοπλασματικές βλάβες από τα αποθέματα οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών που απαιτούνται για την εξέλιξη και τη μετάσταση του όγκου[10-13].
 
 
Πρόσφατα, έχει προταθεί ότι οι αντινεοπλασματικές επιδράσεις του GcMAF μεσολαβούνται από τον υποδοχέα βιταμίνης D (VDR) και αποδείχθηκε ότι το GcMAF διεγείρει μια ενδοκυτταρική οδό σηματοδότησης που προσκρούει στο κυκλικό AMP. Αυτός ο καταρράκτης μεταγωγής σήματος θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι υπεύθυνος για τον θάνατο κακοήθων κυττάρων που εκτίθενται σε GcMAF[12]
 
Συνολικά, αυτά τα in vitro και in vivo ευρήματα δίνουν μια λογική στην παρατήρηση ότι το GcMAF ασκεί δραματικά αντικαρκινικά αποτελέσματα σε (τουλάχιστον ένα κλάσμα) ασθενών με προχωρημένο καρκίνο [5-7]. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις προαναφερθείσες μελέτες, οι αντικαρκινικές επιδράσεις του GcMAF αξιολογήθηκαν με μέτρηση της δραστηριότητας της ναγκαλάσης ορού ως δείκτη επιβάρυνσης και εξέλιξης του όγκου[2, 3, 14].

Βλέπε επισης: Ναγκαλαση


Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση
1. Yamamoto N, Naraparaju VR, Moore M, Brent LH. Deglycosylation of serum vitamin D3-binding protein by alpha-N-acetylgalactosaminidase detected in the plasma of patients with systemic lupus erythematosus. Clin Immunol Immunopathol. 1997;82:290–8. doi: 10.1006/clin.1996.4320. [PubMed] [CrossRef[Google Scholar]

2. Mohamad SB, Nagasawa H, Uto Y, Hori H. Tumor cell alpha-N-acetylgalactosaminidase activity and its involvement in GcMAF-related macrophage activation. Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. 2002;132:1–8. doi: 10.1016/S1095-6433(01)00522-0. [PubMed] [CrossRef[Google Scholar]

3. Greco M, Mitri MD, Chiriacò F, Leo G, Brienza E, Maffia M. Serum proteomic profile of cutaneous malignant melanoma and relation to cancer progression: association to tumor derived alpha-N-acetylgalactosaminidase activity. Cancer Lett. 2009;283:222–9. doi: 10.1016/j.canlet.2009.04.001. [PubMed] [CrossRef[Google Scholar]

4. Reddi AL, Sankaranarayanan K, Arulraj HS, Devaraj N, Devaraj H. Serum alpha-N-acetylgalactosaminidase is associated with diagnosis/prognosis of patients with squamous cell carcinoma of the uterine cervix. Cancer Lett. 2000;158:61–4. doi: 10.1016/S0304-3835(00)00502-4. [PubMed] [CrossRef[Google Scholar]

5. Yamamoto N, Suyama H, Yamamoto N, Ushijima N. Immunotherapy of metastatic breast cancer patients with vitamin D-binding protein-derived macrophage activating factor (GcMAF) Int J Cancer. 2008;122:461–7. doi: 10.1002/ijc.23107. [PubMed] [CrossRef[Google Scholar]

6. Yamamoto N, Suyama H, Nakazato H, Yamamoto N, Koga Y. Immunotherapy of metastatic colorectal cancer with vitamin D-binding protein-derived macrophage-activating factor, GcMAF. Cancer Immunol Immunother. 2008;57:1007–16. doi: 10.1007/s00262-007-0431-z. [PubMed] [CrossRef[Google Scholar]

7. Yamamoto N, Suyama H, Yamamoto N. Immunotherapy for Prostate Cancer with Gc Protein-Derived Macrophage-Activating Factor, GcMAF. Transl Oncol. 2008;1:65–72. [PMC free article] [PubMed[Google Scholar]

8. Nonaka K, Onizuka S, Ishibashi H, Uto Y, Hori H, Nakayama T, et al. Vitamin D binding protein-macrophage activating factor inhibits HCC in SCID mice. J Surg Res. 2012;172:116–22. doi: 10.1016/j.jss.2010.07.057. [PubMed] [CrossRef[Google Scholar]

9. Gregory KJ, Zhao B, Bielenberg DR, Dridi S, Wu J, Jiang W, et al. Vitamin D binding protein-macrophage activating factor directly inhibits proliferation, migration, and uPAR expression of prostate cancer cells. PLoS One. 2010;5:e13428. doi: 10.1371/journal.pone.0013428. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[Google Scholar]

10. Pacini S, Punzi T, Morucci G, Gulisano M, Ruggiero M. Effects of vitamin D-binding protein-derived macrophage-activating factor on human breast cancer cells. Anticancer Res. 2012;32:45–52. [PubMed[Google Scholar]

11. Kalkunte S, Brard L, Granai CO, Swamy N. Inhibition of angiogenesis by vitamin D-binding protein: characterization of anti-endothelial activity of DBP-maf. Angiogenesis. 2005;8:349–60. doi: 10.1007/s10456-005-9024-7. [PubMed] [CrossRef[Google Scholar]

12. Pacini S, Morucci G, Punzi T, Gulisano M, Ruggiero M. Gc protein-derived macrophage-activating factor (GcMAF) stimulates cAMP formation in human mononuclear cells and inhibits angiogenesis in chick embryo chorionallantoic membrane assay. Cancer Immunol Immunother. 2011;60:479–85. doi: 10.1007/s00262-010-0953-7. [PubMed] [CrossRef[Google Scholar]

13. Pacini S, Morucci G, Punzi T, Gulisano M, Ruggiero M, Amato M, et al. Effect of paricalcitol and GcMAF on angiogenesis and human peripheral blood mononuclear cell proliferation and signaling. J Nephrol. 2012;25:577–81. doi: 10.5301/jn.5000035. [PubMed] [CrossRef[Google Scholar]

14. Yamamoto N, Naraparaju VR, Urade M. Prognostic utility of serum alpha-N-acetylgalactosaminidase and immunosuppression resulted from deglycosylation of serum Gc protein in oral cancer patients. Cancer Res. 1997;57:295–9. [PubMed[Google Scholar]


Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.

Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 
 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας. Τελευταία άρθρα
Δείτε όλα τα άρθρα »