Η δυνατότητα και η ανάγκη του εμβολιασμού κατά του COVID-19 των καρκινοπαθών©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach

  Περίληψη άρθρου

Αν και τα δημοσιευμένα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων σε ασθενείς με καρκίνο είναι σπάνια, οι ασθενείς με καρκίνο θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα για τον εμβολιασμό κατά του COVID-19, επειδή ο κίνδυνος λοίμωξης, σοβαρής ασθένειας και θανάτου λόγω Ο COVID-19 είναι υψηλότερος από τον γενικό πληθυσμό. Επιπλέον, η επιβάρυνση της δημόσιας υγείας από το COVID-19 μπορεί να μειωθεί μέσω του εμβολιασμού ασθενών με καρκίνο, επειδή, ως ανοσοκατεσταλμένα άτομα, μπορεί να αποτελούν πηγή παρατεταμένης αποβολής του ιού και να συμβάλλουν στην εμφάνιση μεταλλάξεων του ιού. Οι καρκινοπαθείς διατρέχουν υψηλό κίνδυνο COVID-19 και θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στον εμβολιασμό τους . Σε αυτή τη συγκυρία, οι συστάσεις των ειδικών σχετικά με τον κατάλληλο χρόνο θα πρέπει να ακολουθούνται για όσους πρόκειται να κάνουν χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία. Δεδομένων των ανεπαρκών δεδομένων για τους καρκινοπαθείς από τις δοκιμές εμβολιασμού, του αυξανόμενου αριθμού εμβολίων, του διαφορετικού προγραμματισμού, της γενετικής και γεωγραφικής ποικιλίας πληθυσμού ασθενών και των πολλαπλών τύπων καρκίνου, υπάρχει απαίτηση για επείγουσα ανάλυση των εμβολιασμών των καρκινοπαθών σε όλο τον κόσμο σε ενοποιημένη πλατφόρμα για την χορήγηση οδηγιών , την εφαρμογή των συνεχιζόμενων πολιτικών και σχεδίων.


Η ανοσοκατασταλτική κατάσταση ορισμένων ασθενών με καρκίνο (είτε προκαλείται από την ίδια τη νόσο είτε από τη θεραπεία) αυξάνει τον κίνδυνο λοίμωξης από COVID-19 σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό [1].

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός,    Ωτορινολαρυγγολόγος, Oδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:   Ιατρική έρευνα.         Φλαμπουρο Λουτρακίου Κορινθίας

Τ.6944280764, 2744023768 pharmage@otenet.gr www.gelis.gr

Ευάγγελος Γκόλας,  Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος Καλιάφα Σπ. 1Α, Ιωάννινα 45332. Τηλ. 26510-49006,   Κιν. 69363-49006, email: vgolas@otenet.gr,  www.egolas.gr
Παπαλιάκος Ευστάθιος,   Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος Διευθυντής ΕΣΥ ΩΡΛ Κλινικής Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιώς, stapap1@yahoo.gr
Τζαμτζής Σπύρος, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Ιατρεία Φωκίδος, Γιδόγιαννου 35,
331 00, Άμφισσα, Τηλ. 22650 72010 , 6944122580 stzamtzis@iatreiafokidas.gr, www.iatreiafokidas.gr
Δρ Ιωσήφ Β. Βιτάλ, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου, Ιατρείο:  Μητροπόλεως 71, 54622 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 277698, Κιν.: 6974 505052E-mail: joevital@gmail.com,   https://vital-orl.gr/

Το άγχος που σχετίζεται με τον COVID-19 είναι μια αναμενόμενη αντίδραση στην τρέχουσα κατάσταση και για τους καρκινοπαθείς. Αν και η ψυχολογική δυσφορία έναντι του COVID-19 επηρεάζει πολλούς ανθρώπους, στους καρκινοπαθείς μπορεί να προκαλέσει τέτοιου βαθμού σύγχυση, που μπορεί να τους κάνει να αρνούνται να συνεχίσουν τη θεραπεία από το φόβο της λοίμωξης και επιδείνωσης της κατάστασής τους. Δεδομένου ότι το τέλος αυτής της πανδημίας είναι άγνωστο, η δράση αυτή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την πρόγνωση της νόσου αυτής της ομάδας ασθενών, οπότε φαίνεται ότι η χρήση ψυχολογικών παρεμβάσεων και εντατικής συμβουλευτικής αγωγής στην παρούσα κατάσταση αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες για τους καρκινοπαθείς[2].

Στις 23 Αυγουστου του 2021 ο ShivRajan και οι συνεργάτες δημοσίευσαν στο περιοδικό Vaccine μια συνοπτική ανασκόπηση που αναφέρει τα υπάρχοντα δεδομένα μέχρι την ημέρα της δημοσίευσης , που αφορούν το ερώτημα της δυνατότητας και της ανάγκης του εμβολιασμού κατά του COVID-19 των καρκινοπαθών [3].

Οι μόνες προληπτικές στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 είναι οι καθολικές προφυλάξεις και ο εμβολιασμός.

Από την αρχή της πανδημίας, σε όλες τις οδηγίες πρόληψης περιλαμβάνονται οι καθολικές προφυλάξεις.

 Η απελπιστική κατάσταση της πανδημίας οδήγησε, με επιταχυνόμενες έρευνες στην ανάπτυξη του εμβολίου, όταν επιτεύχθηκε η ανάλυση του ιικού γονιδιώματος στα μέσα του 2020 και έτσι επιταχύνθηκαν οι κλινικές δοκιμές της αποτελεσματικότητας του εμβολίου. Από το τέλος του 2020, άρχισαν να δημοσιεύονται δεδομένα για αρκετά εμβόλια κατά του COVID-19 [3].

Από τον Ιούνιο του 2021, συνολικά 18 εμβόλια έχουν λάβει Άδεια Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης (EUA). Μόνο εννέα είχαν διαθέσιμα δεδομένα φάσης ΙΙΙ (Oxford–AstraZeneca, Pfizer–BioNTech, Moderna, SputnikV, Janssen, CoronaVac, Covaxin, Convidecia και Sinopharm) που περιείχαν περίπου 0,33 εκατομμύρια συμμετέχοντες [4] .

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε ασθενείς με καρκίνο. Μόνο δύο δοκιμές εμβολίων έχουν εγγράψει ασθενείς με καρκίνο, αλλά σε πενιχρό βαθμό. Περίπου 1700 (4%) ασθενείς με καρκίνο εγγράφηκαν στη δοκιμή εμβολίου Pfizer και περίπου 200 (0,5%) ασθενείς στη δοκιμή εμβολίου Janssen είχαν διάγνωση καρκίνου. Αυτοί οι ασθενείς δεν αναλύθηκαν ξεχωριστά για να ληφθούν πληροφορίες για την ανοσογονικότητα, ασφάλεια, αποτελεσματικότητα ή τη διάρκεια της προστασίας έναντι του ιού. Επομένως, τα δεδομένα παρακολούθησης μετά την κυκλοφορία των εμβολίων θα παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα ή τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Επιπλέον, τα συνεχιζόμενα προγράμματα εμβολιασμού σε όλο τον κόσμο θα συνεχίσουν να παράγουν δεδομένα και να παρέχουν ένα πραγματικό πλαίσιο δράσεως.Τα πιο πολλά υποσχόμενα εμβόλια έχουν στοχεύσει την επιφανειακή γλυκοπρωτεΐνη (S-πρωτεΐνη) του SARS-CoV-2 και πέτυχαν κατά προσέγγιση 85%-95% μείωση του κινδύνου συμπτωματικού COVID-19, διατηρώντας παράλληλα εξαιρετικά προφίλ ασφάλειας και μέτριες παρενέργειες στο κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙΙ[21]

Οι καρκινοπαθείς παραμένουν ήδη σε ποικίλη κατάσταση ανοσοποιητικού συμβιβασμού, είτε λόγω του ίδιου του καρκίνου, είτε λόγω της θεραπείας και των επιπλοκών του [1] , [2] . Αυτό έχει ως εκ τούτου οδηγήσει σε αναστάτωση μεταξύ των ασθενών που αντιμετωπίζουν ήδη μυριάδες πανδημικές εκδηλώσεις στη ζωή τους [3] . Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγγραφή ασθενών με καρκίνο σε αυτές τις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο τυχαιοποιημένες δοκιμές εμβολίων είναι ανήθικη, οι συμβουλές για αυτούς έχουν προεκταθεί από τον γενικό πληθυσμό. Κατά συνέπεια, αρκετές αντικαρκινικές εταιρίες ειδικών έχουν εκδώσει συστάσεις για εμβολιασμό σε αυτούς τους ασθενείς [5-9], Παρακάτω καταγράφονται οι πιο ενημερωμένες γνώσεις και τα πιθανά κενά για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα που σχετίζεται με τον εμβολιασμό κατά του COVID σε ασθενείς με καρκίνο.

1. Πρέπει οι καρκινοπαθείς ή οι επιζώντες απόκαρκίνο να εμβολιαστούν για τον COVID-19;


Μία από τις ενδιαφέρουσες ιδέες είναι ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του COVID-19 και του καρκίνου. Οι καρκινοπαθείς φαίνεται να παρουσιάζουν επιδείνωση της κατάστασής τους και υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας όταν εκτίθενται στον ιό. 

Ως εκ τούτου, τα εμβόλια είναι η πολλά υποσχόμενη λύση για την ελαχιστοποίηση του προβλήματος μεταξύ των ασθενών με καρκίνο που απειλούνται από τα νέα ιικά στελέχη. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας των εμβολίων COVID για ανοσοκατεσταλμένα άτομα, των πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του εμβολίου και του καρκίνου, και της εξατομικευμένη ιατρική για τον κάθε ασθενή[10]. Σε αυτή τη συγκυρία, παρά την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων υψηλής ποιότητας, αλλά υποθέτοντας ότι τα οφέλη υπερτερούν του κινδύνου, ειδικοί σε διάφορες επιστημονικές εταιρείες συνιστούν από κοινού τον εμβολιασμό για ασθενείς με ενεργό καρκίνο ή στους επιζώντες του καρκίνου[5-7].

2. Υπάρχουν καρκινοπαθείς που δεν πρέπει να εμβολιαστούν;


Οι ειδικοί προειδοποιούν για τον εμβολιασμό κατά του COVID εάν υπάρχουν αντενδείξεις μόνο για κάποιο συγκεκριμένο συστατικό του εμβολίου, προς το οποίο είναι ευαίσθητος ο /η ασθενής[6], Μπορεί να είναι απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό για όσους έχουν επιβιώσει από καρκίνο, καθώς μπορεί να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για σοβαρό ή θανατηφόρο COVID-19, που προκύπτει από το μακροχρόνια εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι σαφές ότι η ανοσολογική απόκριση στα εμβόλια COVID-19 μπορεί να εξασθενήσει σε ασθενείς με καρκίνο και ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Ωστόσο, οι συστάσεις δεν αναφέρουν τη χρήση εμβολίου ως αντένδειξη. Θεωρητικά, μια μη βέλτιστη ανοσοαπόκριση μπορεί να είναι καλύτερη από την απουσία ανοσίας στον COVID-19. 

Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα του εμβολιασμού πρέπει να ρυθμίζεται σε σχέση με τη συνεχιζόμενη θεραπεία, για να επιτραπεί το μέγιστο όφελος χωρίς απώλεια της αποτελεσματικότητας της θεραπείας και του ελέγχου της νόσου. Συμπερασματικά, ο εμβολιασμός κατά του COVID-19 θα πρέπει να θεωρείται πρότυπο φροντίδας για ασθενείς με καρκίνο, καθώς τα οφέλη πιθανότατα υπερτερούν των κινδύνων των ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με το εμβόλιο[11].  Πιθανή (προσωρινή) εξαίρεση από τον εμβολιασμό μπορεί να ισχύει για ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων ή θεραπεία υιοθετημένων κυττάρων[adoptive cell therapy], σε συμφωνία με τις γενικές συστάσεις για καθυστέρηση του εμβολιασμού μετά από άκρως ανοσοκατασταλτικές θεραπείες.

3. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους ασθενείς ανάλογα με τον τύπο θεραπείας του καρκίνου;


Οι καρκινοπαθείς που έχουν προγραμματιστεί για θεραπεία, που υποβάλλονται σε θεραπεία ή αμέσως μετά τη θεραπεία θα πρέπει να έχουν υψηλότερη προτεραιότητα από εκείνους που λαμβάνουν μόνο ορμονική θεραπεία. Δεν υπάρχει ιεράρχηση με βάση τον τύπο της θεραπείας, π.χ. χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, στοχευμένη θεραπεία ή ανοσοθεραπεία . Οι ειδικοί έχουν προτείνει μια διαδικασία τεσσάρων βημάτων για ιεράρχηση προτεραιοτήτων που εκτιμά τη φάση του καρκίνου, τον ιατρικό κίνδυνο των ασθενών, τις επιπτώσεις που σχετίζονται με το εμβόλιο στον όγκο και τη λήψη ενημερωμένης συνδυασμένης απόφασης[5]. Τα διαθέσιμα δεδομένα υποστηρίζουν το συμπέρασμα ότι οι ασθενείς με καρκίνο, ιδίως με αιματολογικές κακοήθειες, πρέπει να θεωρούνται μεταξύ των ομάδων πολύ υψηλού κινδύνου για τον εμβολιασμό κατά προτεραιότητα κατά του COVID-19 [12].

4. Πόσο αποτελεσματικό και ασφαλές είναι το εμβόλιο COVID-19 σε καρκινοπαθείς;


Κάθε καρκινοπαθής έχει διαφορετικό βαθμό ανοσοποιητικού συμβιβασμού, που διαμορφώνεται από διάφορους παράγοντες όπως ο τύπος κακοήθειας, η φυσική κατάσταση του ασθενούς, η προϋπάρχουσα ανοσοποιητική δυσλειτουργία ή ο τύπος αντικαρκινικής θεραπείας. Ωστόσο, ο βαθμός ανοσογονικότητας, η αποτελεσματικότητα και η ανθεκτικότητα της προστασίας έναντι αυτού του ιού σε εμβολιασμένους καρκινοπαθείς εξακολουθούν να διερευνώνται[5]. Παρά τούτο, ο εμβολιασμός είναι ασφαλής και θα πρέπει να μειώσει τον κίνδυνο υποκλινικής ή κλινικής νόσου COVID-19 [5-8].

Τα δεδομένα σχετικά με τις παρενέργειες του εμβολίου από 2 αντικαρκινικά κέντρα στο Λονδίνο συλλέχθηκαν από τις 8 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021. Με καθησυχασμό, παρατηρήθηκε ότι οι ασθενείς με καρκίνο ανέχονταν πολύ καλά την πρώτη δόση του εμβολίου COVID-19 με ελάχιστες σοβαρές παρενέργειες. Παρόμοια με τις κλινικές δοκιμές του εμβολίου, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ο πόνος στο χέρι, η κούραση και οι πονοκέφαλοι [13].Μερικά από τα πιο προηγμένα υποψήφια εμβόλια είναι τα mRNAs ενθυλακωμένα σε φορείς λιπιδίων και τα μικρά λιποσώματα αναμένεται να συσσωρευτούν στους ιστούς του όγκου μέσω του φαινομένου ενισχυμένης και διατήρησης της διείσδυσης. Ωστόσο, σε ποιο βαθμό οι συμπαγείς όγκοι θα μπορούσαν επίσης να λάβουν σημαντικό μέρος της δόσης του εμβολίου παραμένει άγνωστο. Αυτό απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτών των πολλά υποσχόμενων εμβολίων mRNA COVID-19 που χορηγούνται ως φορείς λιπιδίων για ασθενείς με συμπαγείς όγκους, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής επανεκτίμησης της δοσολογίας για βέλτιστη προστασία αυτού του ειδικού και ευπαθούς πληθυσμού[22].

5. Ποια είναι η σύσταση εμβολιασμού σε ασθενείς που έχουν προγραμματιστεί ή υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία;


Ο ιδανικός χρόνος για τον εμβολιασμό, ο τύπος και η συχνότητα του εμβολίου σε σχέση με τη χημειοθεραπεία είναι αμφιλεγόμενα. Λίγοι συνιστούν εμβολιασμό, όποτε είναι διαθέσιμος [4] . Ενώ άλλοι προτείνουν ότι οι ασθενείς που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τον πρώτο τους κύκλο χημειοθεραπείας θα πρέπει να κάνουν τον εμβολιασμό τους τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν ξεκινήσουν τη χημειοθεραπεία[5, 8].  Εκείνοι που υποβάλλονται ήδη σε χημειοθεραπεία με λευκοπενία ή πανκυτταροπενία εμβολιάζονται στη μέση των κύκλων. Επομένως, τα εμβόλια θα πρέπει να χορηγούνται, όταν αυτή η περίοδος της χημειοθεραπείας έχει τελειώσει [8]. Αν και οι κατευθυντήριες γραμμές ενισχύουν την ασφάλεια των εμβολιασμών μέσω της χημειοθεραπείας (εκτός από τα ζωντανά εμβόλια), οι ασθενείς είναι λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν μια βέλτιστη ανοσολογική απόκριση απαραίτητη για την παροχή ανοσίας. Αυτή η πιθανή περιορισμένη ανταπόκριση πρέπει να εξισορροπηθεί με την ευπάθεια των ασθενών που λαμβάνουν χημειοθεραπεία και τον κίνδυνο σοβαρών δυσμενών εκβάσεων από τον COVID-19 [14][20].

6. Ποιος είναι ο ιδανικός χρόνος εμβολιασμού σε ασθενείς που έχουν προγραμματιστεί για αναστολέα σημείου ελέγχου του ανοσοποιητικού;


Υπάρχει ένας υποτιθέμενος αυξημένος κίνδυνος ανοσογονικών ανεπιθύμητων ενεργειών με αυτά τα φάρμακα και τα εμβόλια μαζί. Δεν υπάρχει κατευθυντήρια δήλωση για αυτήν την κατηγορία φαρμάκων, καθώς αυτοί οι ασθενείς δεν είχαν εγγραφεί στις δοκιμές εμβολίων. Λίγοι προτείνουν να μην διακοπεί η ανοσοθεραπεία για εμβολιασμό [8]. Άλλοι συνιστούν τον εμβολιασμό την ίδια ημέρα με την ανοσοθεραπεία για να μειωθούν οι πρόσθετες επισκέψεις[4].. Υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να μάθουμε για την παθογένεια της λοίμωξης COVID-19 και την περίπλοκη σχέση της με την ανοσοθεραπεία με αναστολείς σημείου ελεγχου [Immune checkpoint inhibitors, ICIs]. Πρέπει να συνεχίσουμε να εξισορροπούμε προσεκτικά τη σχέση κινδύνου-οφέλους από τη της χρήσης ενός ICI σε ευάλωτους ασθενείς με καρκίνο. Επί του παρόντος, η συναίνεση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO) είναι να συνεχιστεί η χρήση ICI, ακόμη και σε ασθενείς θετικούς στον COVID-19, εάν υπάρχει όφελος επιβίωσης[15]. Ωστόσο, μια διεθνής έρευνα με ογκολόγους εντόπισε έλλειψη συναίνεσης και αποδεικτικά στοιχεία προσοχής και επιφύλαξης κατά την έναρξη και τη διατήρηση μιας τέτοιας θεραπείας υπό αυτές τις τρέχουσες συνθήκες[16].

7. Ποιος είναι ο ιδανικός χρόνος εμβολιασμού σε ασθενείς που έχουν προγραμματιστεί για χειρουργική επέμβαση;


Η χειρουργική θεραπεία δεν πρέπει να μεταβάλλει την υποψηφιότητα για εμβολιασμό. Αν και ο εμβολιασμός και η χειρουργική επέμβαση συχνά συνοδεύουν έναν πυρετό, ο εμβολιασμός και μια μείζονα χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να διαχωρίζονται με μερικές ημέρες ή εβδομάδες. Για ασθενείς που υποβάλλονται σε σπληνεκτομή, αυτό το διάστημα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο εβδομάδες[8, 9] .

8. Ποιος είναι ο ιδανικός χρόνος εμβολιασμού σε ασθενείς που έχουν προγραμματιστεί για ακτινοθεραπεία;


Δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός περιορισμός και ο εμβολιασμός θα πρέπει να προσφέρεται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία όποτε είναι διαθέσιμος [8, 17].

9. Πρέπει οι ασθενείς με καρκίνο να ελέγχονται τακτικά για τον τίτλο αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό;


Δεν υπάρχει γνωστή συσχέτιση μεταξύ των τίτλων αντισωμάτων και της περιόδου ή του επιπέδου προστασίας από τη μόλυνση από COVID-19 [1] . Επομένως, δεν συνιστάται η τακτική αξιολόγηση του τίτλου αντισωμάτων. Επιπλέον, η αξιολόγηση των αποκρίσεων των Τ-κυττάρων δεν θα πρέπει να γίνεται τακτικά [17].

10. Οι καρκινοπαθείς προστατεύονται από τη μόλυνση από τον COVID μετά τον πλήρη εμβολιασμό;


Τα τρέχοντα εμβόλια είναι δυνητικά αποτελεσματικά στην πρόληψη της λοίμωξης από τον COVID και της σχετικής θνησιμότητας. Ωστόσο, ένα πλήρως εμβολιασμένο άτομο μπορεί να μολυνθεί εάν εκτεθεί στον ιό. Αυτές είναι γνωστές ως πρωτοφανείς περιπτώσεις. Ο λόγος πίσω από αυτό είναι ότι η προστασία του βλεννογόνου (IgA) είναι ασθενής με τα διαθέσιμα εμβόλια [10] . Ως εκ τούτου, συνιστάται ακόμη και μετά τον πλήρη εμβολιασμό, να τηρούνται θρησκευτικά τα μέτρα σωματικής απόστασης και υγιεινής των χεριών[5-8, 17].

11. Τα άτομα που φροντίζουν καρκινοπαθείς πρέπει να έχουν προτεραιότητα στον εμβολιασμό;


Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που φροντίζουν καρκινοπαθείς θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα για εμβολιασμούς ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πηγές μετάδοσης [5].  Επιπλέον, όσοι βρίσκονται άμεσα γύρω από καρκινοπαθείς (π.χ. μέλη του νοικοκυριού ή φροντιστές) θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη για έγκαιρο εμβολιασμό [17].

12. Τα εμβόλια για τον COVID-19 έχουν κάποια αλληλεπίδραση με τις αντινεοπλασματικές θεραπείες;


Δεν υπάρχουν δεδομένα για την αλληλεπίδραση των εμβολίων με τις αντινεοπλασματικές θεραπείες. Υπάρχει πραγματική ανάγκη να δημιουργηθούν ουσιαστικά στοιχεία προς αυτές τις κατευθύνσεις από την παρακολούθηση μετά τη δοκιμή ή από την παρακολούθηση διαφόρων μητρώων καρκίνου[5]

13. Πρέπει οι καρκινοπαθείς να επανεμβολιαστούν εάν το εμβόλιο χορηγήθηκε σε περίοδο ανοσοκαταστολής;


Δεν υπάρχουν επί του παρόντος σχετικά δεδομένα από μελέτες και επομένως δεν έχουν γίνει συστάσεις[8].

14. Θα χρειαστούν αναμνηστικές δόσεις εμβολίων στο μέλλον;


Δεν υπάρχουν τρέχουσες αποδείξεις ή σύσταση για την ανάγκη για αναμνηστικές δόσεις για το εμβόλιο COVID-19 πέρα ​​από το συνιστώμενο από τον κατασκευαστή δοσολογικό σχήμα για οποιονδήποτε ασθενή[8].Θεωρητικά, θα μπορούσε να υπάρξει ανάγκη για ενίσχυση στο μέλλον εάν η πανδημία επιμείνει, αλλά πρέπει να συμπληρωθεί με δεδομένα φάσης IV πριν από οποιαδήποτε τέτοια σύσταση.


15. Οι ασθενείς που έχουν αναρρώσει από τη λοίμωξη COVID-19 πρέπει να εμβολιάζονται;
Οι ασθενείς με προηγούμενη λοίμωξη COVID-19 θα πρέπει επίσης να εμβολιάζονται. Αν και δεν υπάρχει συνιστώμενο ελάχιστο διάστημα μεταξύ μόλυνσης και εμβολιασμού[8].


16. Πρέπει να γίνονται εμβόλια σε ασθενείς με θετικά αντισώματα COVID-19;


Το εμβόλιο θεωρείται ασφαλές σε ασθενείς με θετικά αντισώματα COVID-19. Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για τη συσχέτιση των αντισωμάτων με τη μακροχρόνια ανοσία και οι ορολογικές εξετάσεις ρουτίνας δεν θα πρέπει να καθοδηγούν τον χρόνο εμβολιασμού[5, 8].

17. Απαιτείται κάποια προφαρμακευτική αγωγή σε καρκινοπαθείς πριν τον εμβολιασμό για τη μείωση των παρενεργειών;


Δεν υπάρχει καμία σύσταση ως προς αυτό για τον γενικό πληθυσμό. Για ασθενείς με ιστορικό αλλεργίας, η προκαταρκτική αγωγή μπορεί να καλύψει τα πρώιμα απειλητικά για τη ζωή συμπτώματα υπερευαισθησίας και ως εκ τούτου δεν συνιστάται[8].

18. Πού βρίσκονται οι καρκινοπαθείς στην παγκόσμια στρατηγική εμβολιασμού κατά του COVID-19


Μόνο το 11,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι πλήρως εμβολιασμένο επί του παρόντος. Παρά το γεγονός ότι ο εμβολιασμός είναι 30 φορές ταχύτερος σε χώρες υψηλού εισοδήματος (HIC, 10% του παγκόσμιου πληθυσμού), η ανάπτυξη του εμβολίου είναι αργή σε ορισμένα HIC (Καναδάς, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Νότια Κορέα, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία) όπου < Το 5% του πληθυσμού είναι ανοσοποιημένο [18] . Οι χώρες χαμηλού μεσαίου εισοδήματος (LMIC) υστερούν σημαντικά λόγω της συσσώρευσης εμβολίων, της άνισης ζήτησης, των εμποδίων παράδοσης, των οικονομικών εμποδίων και της έλλειψης εθνικού σχεδίου εμβολιασμού[12 .

Χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν δώσει προτεραιότητα στους ηλικιωμένους και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας στα εθνικά τους σχέδια εμβολιασμού. Ωστόσο, η συμπερίληψη των ασθενών με καρκίνο ήταν ασυνεπής. Μόνο 14 χώρες εμβολιάζουν τακτικά ασθενείς με καρκίνο (ΗΠΑ, ΗΒ, Χιλή, Καναδάς, Τουρκία, Λίβανος, Ιορδανία, Ινδία, Αργεντινή, Γαλλία, Αυστραλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Σουηδία) [5, 18].

19. Θα υπάρξει μια νέα ελπίδα με τα ρινικά εμβόλια για τον COVID;


Τα επί του παρόντος διαθέσιμα εμβόλια παρέχουν συστηματική ανοσία (IgG) αλλά δεν παρέχουν επαρκή ανοσία (IgA ή Τ κύτταρα) στο ρινικό ή φαρυγγικό βλεννογόνο. Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο μπορεί να κολλήσει τον ιό και να τον μεταδώσει σε άλλους. Τα επερχόμενα ρινικά εμβόλια (BBV154, AdCOVID) ισχυρίζονται ότι παρέχουν τόσο βλεννογονική, όσο και συστηματική ανοσία και επομένως αυξάνουν τη διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης του ιού [19, 23].


20. Συμπέρασμα


Αν και τα δημοσιευμένα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων σε ασθενείς με καρκίνο είναι σπάνια,  οι ασθενείς με καρκίνο θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα για τον εμβολιασμό κατά του COVID-19, επειδή ο κίνδυνος λοίμωξης, σοβαρής ασθένειας και θανάτου λόγω Ο COVID-19 είναι υψηλότερος από τον γενικό πληθυσμό. Επιπλέον, η επιβάρυνση της δημόσιας υγείας από το COVID-19 μπορεί να μειωθεί μέσω του εμβολιασμού ασθενών με καρκίνο, επειδή, ως ανοσοκατεσταλμένα άτομα, μπορεί να αποτελούν πηγή παρατεταμένης αποβολής του ιού και να συμβάλλουν στην εμφάνιση μεταλλάξεων του ιού.

Οι καρκινοπαθείς διατρέχουν υψηλό κίνδυνο COVID-19 και θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στον εμβολιασμό τους . Σε αυτή τη συγκυρία, οι συστάσεις των ειδικών σχετικά με τον κατάλληλο χρόνο θα πρέπει να ακολουθούνται για όσους πρόκειται να κάνουν χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία. 

Δεδομένων των ανεπαρκών δεδομένων για τους καρκινοπαθείς από τις δοκιμές εμβολιασμού, του αυξανόμενου αριθμού εμβολίων, του διαφορετικού προγραμματισμού, της γενετικής και γεωγραφικής ποικιλίας πληθυσμού ασθενών και των πολλαπλών τύπων καρκίνου, υπάρχει απαίτηση για επείγουσα ανάλυση των εμβολιασμών των καρκινοπαθών σε όλο τον κόσμο σε ενοποιημένη πλατφόρμα για την χορήγηση οδηγιών , την εφαρμογή των συνεχιζόμενων πολιτικών και σχεδίων.  


ΒιβλιογραφικήΤεκμηρίωση

1. Ribas A, Sengupta R, Locke T, Zaidi SK, Campbell KM, Carethers JM, Jaffee EM, Wherry EJ, Soria JC, D'Souza G; AACR COVID-19 and Cancer Task Force. Priority COVID-9 Vaccination for Patients with Cancer while Vaccine Supply Is Limited. Cancer Discov. 2021 Feb;11(2):233-236.

2. Al-Quteimat OM, Amer AM. The Impact of the COVID-19 Pandemic on Cancer Patients. Am J Clin Oncol. 2020 Jun;43(6):452-455.

3. Shiv Rajan, Naseem Akhtar, Sonali SharmaDeep Chakrabarti, and Vijay Kumar. COVID-19 vaccination for cancer patients: Evidence, priority, and practice. Vaccine. 2021 Aug 23; 39(36): 5075–5077.

4. COVID-19 Vaccine Tracker n.d. https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/ (accessed June 18, 2021).

5. European Society For Medical Oncology. ESMO statements for vaccination against covid-19 in patients with cancer. 2021 n.d. https://www.esmo.org/covid-19-and-cancer/covid-19-vaccination (accessed May 15, 2021).

6. American Society of Clinical Oncology. COVID-19 Vaccines & Patients with Cancer 2021. https://www.asco.org/asco-coronavirus-resources/covid-19-vaccines-patients-cancer (accessed May 13, 2021).

7. Ministry of Health and Family Welfare India. Information Regarding COVID-19 Vaccine 2021. https://www.mohfw.gov.in/covid_vaccination/vaccination/index.html (accessed May 15, 2021).

8. Memorial Sloan Kettering Cancer Center. MSK COVID-19 VACCINE INTERIM GUIDELINES FOR CANCER PATIENTS 2021. https://www.asco.org/sites/new-www.asco.org/files/content-files/covid-19/2021-MSK-COVID19-VACCINE-GUIDELINES.pdf (accessed May 13, 2021).

9. Haute Autorité de Santé. Stratégie de vaccination contre le Sars-Cov-2 - Recommandations préliminaires sur la stratégie de priorisation des populations à vacciner. 2020 n.d. https://www.has-sante.fr/jcms/p_3221338/fr/strategie-de-vaccination-contre-le-sars-cov-2-recommandations-preliminaires-sur-la-strategie-de-priorisation-des-populations-a-vacciner (accessed May 8, 2021).

10.Han HJ, Nwagwu C, Anyim O, Ekweremadu C, Kim S. COVID-19 and cancer: From basic mechanisms to vaccine development using nanotechnology. Int Immunopharmacol. 2021 Jan;90:107247.

11, Manit K. Gundavda, DNB Orth and Kaival K. Gundavda, MS, Gen Surg. Cancer or COVID-19? A Review of Recommendations for COVID-19 Vaccination in Cancer Patients. Curr Treat Options Oncol. 2021; 22(10): 95.

12. Antoni RibasRajarshi SenguptaTrevan LockeSayyed Kaleem ZaidiKatie M. CampbellJohn M. CarethersElizabeth M. JaffeeE. John WherryJean-Charles Soria, Priority COVID-19 Vaccination for Patients with Cancer while Vaccine Supply Is Limited. Cancer Discov. 2021 Feb; 11(2): 233–236.

13. Alfred Chung Pui SoHarriet McGrathJonathan TingKrishnie SrikandarajahStyliani GermanouCharlotte MossBeth RussellMaria Monroy-IglesiasSaoirse DollySheeba IrshadMieke Van Hemelrijck, and Deborah Enting. COVID-19 Vaccine Safety in Cancer Patients: A Single Centre Experience. Cancers (Basel). 2021 Jul; 13(14): 3573.

14. Sudan A, Iype R, Kelly C, Iqbal MS. Optimal Timing for COVID-19 Vaccination in Oncology Patients Receiving Chemotherapy? Clin Oncol (R Coll Radiol). 2021 Apr;33(4):e222.

15. Curigliano G, Banerjee S, Cervantes A, Garassino MC, Garrido P, Girard N, et al. Managing cancer patients during the COVID-19 pandemic: An ESMO multidisciplinary expert consensus. Ann Oncol (2020) 31(10):1320–35.  10.1016/j.annonc.2020.07.010 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

16. Ürün Y, Hussain SA, Bakouny Z, Castellano D, Kılıçkap S, Morgan G, et al. Survey of the impact of COVID-19 on oncologists’ decision making in cancer. JCO Glob Oncol (2020) 6:1248–57.  10.1200/GO.20.00300 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [

17. National Comprehensive Cancer Network. Recommendations of the NCCN COVID-19 Vaccination Advisory Committee 2021. https://www.nccn.org/docs/default-source/covid-19/2021_covid-19_vaccination_guidance_v2-0.pdf?sfvrsn=b483da2b_2 (accessed May 15, 2021).

18. Bloomberg Vaccine Tracker n.d. https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/ (accessed June 18, 2021).

19. COVID-19 Vaccine Tracker n.d. https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/ (accessed June 18, 2021).

20.  Emanuela Romano , Steve PascoloPatrick Ott. Implications of mRNA-based SARS-CoV-2 vaccination for cancer patients. J Immunother Cancer. 2021 Jun;9(6):e002932.

21. Golob JL, Lugogo N, Lauring AS, Lok AS. SARS-CoV-2 vaccines: a triumph of science and collaboration. JCI Insight. 2021 May 10;6(9):e149187. 

22. Fanciullino R, Ciccolini J, Milano G.Br J Cancer. 2021 Mar;124(5):860-861. COVID-19 vaccine race: watch your step for cancer patients.

23. King RG, Silva-Sanchez A, Peel JN, Botta D, Dickson AM, Pinto AK, Meza-Perez S, Allie SR, Schultz MD, Liu M, Bradley JE, Qiu S, Yang G, Zhou F, Zumaquero E, Simpler TS, Mousseau B, Killian JT Jr, Dean B, Shang Q, Tipper JL, Risley CA, Harrod KS, Feng T, Lee Y, Shiberu B, Krishnan V, Peguillet I, Zhang J, Green TJ, Randall TD, Suschak JJ, Georges B, Brien JD, Lund FE, Roberts MS. Single-Dose Intranasal Administration of AdCOVID Elicits Systemic and Mucosal Immunity against SARS-CoV-2 and Fully Protects Mice from Lethal Challenge. Vaccines (Basel). 2021 Aug 9;9(8):881.


Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.

Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 

 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.