H σκόνη των σπόρων, των φλουδών και των βοστρύχων (στέμφυλα) του κόκκινου σταφυλιού καταστέλλουν την καρκινογένεση του παχέος εντέρου©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach

  Περίληψη άρθρου

η συμπληρωματική χορήγηση σκόνης σπόρων, φλουδών και βοστρύχων (στεμφύλων) sταφυλιών καταστέλλει την καρκινογένεση του παχέος εντέρου από κολίτιδα. Η καταστολή αυτή συσχετίστηκε με την καταστολή της φλεγμονής και του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων και την ενίσχυση της απομεθυλίωσης του DNA στα γονίδια Cdx2 και CIMP στο παχύ έντερο (κόλον).


Τα στέμφυλα είναι η πολτοποιημένη μάζα των φλοιών, των σπόρων και των βοστρύχων των

σταφυλιών, που προκύπτουν μετά τη σύνθλιψη των σταφυλιών και την απομάκρυνση του μούστου.

 
Δρ Νικολόπουλος Σωτήριος , BS, MS, PhD

Βιολόγος (BS). Ιατρικός Βιολόγος (ΜΣ), Διδάκτωρ Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας  (PhD) του FordhamUniversity, Bronx, NY, USA

Επιστημονικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Μοριακών Αναλύσεων και Ερευνών Α.Ε.. Παπαστράτου 79, Αγρίνιο 30100, Τ.302641054611. Διευθυντής του Κέντρου Μοριακών Αναλύσεων του πολυιατρείου ΟΡΘΟΒΙΟΤΙΚΗ, Σώρου 3-5, Μαρούσι 15125, Τ. 210323000

Εξειδίκευση: Εφαρμογή των μοριακών αναλύσεων πρόγνωσης, διάγνωσης και έρευνας του καρκίνου
Η αποξήρανση των στεμφύλων του σταφυλιού και η κονιοποίησή τους αποτελεί πλουσιότατη πηγή πολυφαινολών, ανθοκυανών,  τανινών και διατροφικών ινών.


Ήδη από το 2016 ο Lavanya Reddivari απέδειξε  σε καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων και σε  πειραματόζωα ότι οι χημικές ενώσεις των σταφυλιών καταστέλλουν τα καρκινικά βλαστοκύτταρα του καρκίνου του παχέος εντέρου.


Σ΄αυτή τη μελέτη τους, διαχώρισαν 52 ποντίκια με όγκους  καρκίνου του παχέος εντέρου σε τρεις ομάδες, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας ελέγχου και ομάδων που τρέφονταν, είτε με τις χημικές ενώσεις σταφυλιών είτε με ένα αντιφλεγμονώδες φάρμακο, τη σουλινδάκη. 
 
 
Η σουλινδάκη  επιλέχθηκε επειδή σε μια προηγούμενη μελέτη βρέθηκε ε ότι μείωσε σημαντικά τον αριθμό των όγκων του παχέος εντέρου σε ανθρώπους.


Η συχνότητα εμφάνισης όγκων καταστάλθηκε  στα ποντίκια που κατανάλωσαν  τις χημικές ενώσεις σταφυλιών μόνο κατά 50 τοις εκατό.
Αυτό το ποσοστό είναι όμοιο  με το ποσοστό της ομάδας των πειραματοζώων που κατανάλωσε τη διατροφή  με σουλινδάκη [1].

 
Ο Qiyu Tian  και οι συνεργάτες τους (2020) υπέθεσαν ότι τα στέμφυλα  ασκούν προστατευτικό αποτέλεσμα κατά  του καρκίνου του παχέος εντέρου που σχετίζεται με κολίτιδα (CRC).


Γιαυτό το λόγο επέλεξαν δύο ομάδες θηλυκών  ποντικών  ηλικίας εννέα εβδομάδων, τα οποία τάισαν επί 2 συνεχείς εβδομάδες, την μεν πρώτη ομάδα  με μια  δίαιτα ελέγχου, την δε δεύτερη ομάδα με μια  δίαιτα ελέγχου που περιείχε κατά 5% σκόνη στεμφύλων.


Στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας προκάλεσαν στα ποντίκια καρκίνο του παχέος εντέρου μετά από κολίτιδα, χορηγώντας  αζωξυμεθάνιο (AOM) / θειονατριούχο  δεξτράνη (DSS). 


Η  προσθήκη της σκόνης των στεμφύλων στη δίαιτα  ελέγχου  των ποντικών  βελτίωσε τη βαθμολογία του δείκτη δραστηριότητας της νόσου (DAI), μείωσε τον  αριθμό των όγκων, το μέγεθος των όγκων  και τις παθολογοανατομικές  βαθμολογίες σε ποντικούς που έλαβαν ΑΟΜ / DSS. 


Περαιτέρω, η σκόνη των στεμφύλων της διατροφής  κατέστειλε την κολονική έκφραση φλεγμονωδών κυτοκινών, IL-1β και TNF-α, και ανέστειλε τη φλεγμονώδη σηματοδότηση ΝF-κΒ, ενώ αύξησε την αντιφλεγμονώδη έκφραση κυτοκίνης TGF-β mRNA. 


Η φλεγμονή του παχέος εντέρου είναι γνωστό ότι ενισχύει τη σηματοδότηση Wnt και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. 

Σε συμφωνία, το περιεχόμενο της β-κατενίνης, ενός βασικού μεταγενέστερου μεσολαβητή της σηματοδότησης Wnt, μειώθηκε ,όπως ήταν η έκφραση της κυκλίνης D1, της φωσφορυλίωσης και της περιεκτικότητας του p53 και του PCNA σε ποντίκια που έλαβαν στέμφυλα.


Επιπλέον, η σκόνη των στεμφύλων βελτίωσε την καρκινογένεση στην ομάδα των ποντικών που ταΐστηκαν με σκόνη στεμφύλων, διότι μείωσε την έκφραση του  ALDH1, που είναι δείκτης κυτταρικής βλαστικότητας (cell stemness)  και αύξησε την έκφραση του Cdx2, ενός βασικού παράγοντα μεταγραφής που ξεκινά τη διαφοροποίηση των επιθηλιακών κυττάρων, τη μεθυλίωση DNA της προαγωγικής περιοχής  του γονιδίου Cdx2 και την υπερμεθυλίωση του  νησιδιακού μεθυλιωτή φαινοτύπου CpG [CIMP], που εμφανίζεται συνήθως κατά την καρκινογένεση  του παχέος εντέρου  από κολίτιδα (CRC), μετριάστηκε στην ομάδα GP [2].

 
Συμπερασματικά, η συμπληρωματική χορήγηση σκόνης  σπόρων, φλουδών και βοστρύχων (στεμφύλων) ταφυλιών  καταστέλλει την καρκινογένεση του παχέος εντέρου από κολίτιδα.
Η καταστολή αυτή  συσχετίστηκε με την καταστολή της φλεγμονής και του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων και την ενίσχυση της απομεθυλίωσης του DNA στα γονίδια Cdx2 και CIMP στο παχύ έντερο (κόλον) [2]. 

 
Αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι τα συμπληρώματα διατροφής στεμφύλων  έχουν προληπτικά αποτελέσματα κατά της καρκινογένεσης του παχέος εντέρου.

 
Το πλουσιότερο σε πολυφαινόλες συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει σκόνη στεμφύλων είναι το Vinogkelin. Κάθε κάψουλα του Vinogkelin περιέχει σκόνη σπόρων, φλουδών και βοστρύχων του βιολογικού Αγιωργίτικου κόκκινου σταφυλιού, από τον βιολογικά πιστοποιημένο αμπελώνα "Γκέλικος".  
 
Βιβλιο

1. Lavanya Reddivari, Venkata Charepalli, Sridhar Radhakrishnan, Ramakrishna Vadde, Ryan J. Elias, Joshua D. Lambert, Jairam K. P. Vanamala..Grape compounds suppress colon cancer stem cells in vitro and in a rodent model of colon carcinogenesis.BMC Complementary and Alternative Medicine, 2016; 16 (1).
 
2.Tian Q, Xu Z, Sun X, Deavila J, Du M, Zhu M. Grape pomace inhibits colon carcinogenesis by suppressing cell proliferation and inducing epigenetic modifications.J Nutr Biochem. 2020 Oct;84:108443.
 

Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.

Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 
 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας. Τελευταία άρθρα
Δείτε όλα τα άρθρα »