Πριν από τη βιοψία του προστάτη είναι χρήσιμο να γίνεται πολυπαραμετρική ΜRI (mpMRI) ©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach

  Περίληψη άρθρου

Σε μια μετα-ανάλυση, που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open, περιγράφεται ότι η διενέργεια, προ της βιοψίας του προστάτη, πολυπαραμετρικής MRI προλαβαίνει και μειώνει τις πιθανές ανεπιθύμητες επιπλοκές μιας διορθικά καθοδηγούμενης συστηματικής βιοψίας του προστάτη ή προλαβαίνει τις περιττές βιοψίες σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35% και αυξάνει τη δυνατότητα ανίχνευσης του καρκίνου του προστάτη με κλινική σημασία, σε ποσοστό άνω του 50%. Η χρήση πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας (mpMRI) σε άνδρες με υποψία ύπαρξης καρκίνου του προστάτη μπορεί να μειώσει τις περιττές βιοψίες κατά περισσότερο από το ένα τρίτο και να αυξήσει την ανίχνευση κλινικά σημαντικών καρκίνων του προστάτη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Τα αποτελέσματα αυτά προσφέρουν στους ασθενείς και τους θεράποντες ιατρούς τους έναν τρόπο να αποφύγουν μια επεμβατική διαδικασία.


Στο University Hospitals Bristol National Health Service Foundation Trust in Bristol, U.K. η ερευνήτρια   Martha Elwenspoek, PhD και οι συνεργάτες της σε μια μετα-ανάλυση που έκαναν, όλων των ερευνών που έχουν γίνει μεχρι σήμερα κατέδειξαν ότι,
 Δρ Γκέλης Ν. Δημήτριος
Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δαμασκηνού 46, Κόρινθος 20131, Τ. 2741026631, 6944280764   pharmage@otenet.gr   www.gelis.gr
Γκέλη Αικατερίνη
Ιατρός,         Ακτινοδιαγνώστρια 
Διεύθυνση Ιατρείου: Παπαληγούρα 16, Άσσος Κορινθίας, Τηλ. 2741087758, 6944644820 email:kgkeli@hotmail.co
η προ της βιοψίας του προστάτη πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία, συνδυαζόμενη με στοχευμένη βιοψία του προστάτη  σχετίζεται με τη βελτιωμένη ανίχνευση του κλινικής σημασίας καρκίνου του προστάτη, και περιορίζει τον αριθμό των βιοψιών πυρήνων (biopsy cores),  ανά διαδικασία, ενώ δυνητικά αποφεύγονται περιττές βιοψίες.
 

Το ισχύον πρωτόκολλο για τους άνδρες με υποψία καρκίνου του προστάτη περιλαμβάνει τη βιοψία, αλλά πολλοί που υποβάλλονται στη διαδικασία αυτή δεν έχουν καμία ασθένεια ή πάσχουν από καρκίνο του προστάτη  χαμηλού κινδύνου, που δεν απαιτεί θεραπεία, αλλά άγρυπνη παρακολούθηση.


Οι ερευνητές υποθέτουν  ότι η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία θα μπορούσε να βοηθήσει τους ασθενείς να αποφύγουν περιττές βιοψίες.

"Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνά διαγιγνωσκόμενος  καρκίνος στους άνδρες και η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου που συνδέεται με τον καρκίνο μεταξύ των ανδρών στις Ηνωμένες Πολιτείες".

Η διάκριση μεταξύ καρκίνου του προστάτη υψηλού κινδύνου από καρκίνο του προστάτη χαμηλού κινδύνου παραμένει δύσκολη, οδηγώντας σε υπερδιάγνωση και  για μερικούς άνδρες σε  περιττές επεμβατικές θεραπείες και νοσηρότητα που σχετίζεται με αυτές. 


Υπάρχει λοιπόν μια μη ικανοποιημένη κλινική ανάγκη να αναπτυχθούν εξετάσεις που να ανιχνεύουν τον  κλινικά σημαντικό καρκίνο του  προστάτη, μειώνοντας παράλληλα την υπερδιάγνωση των περιπτώσεων  χαμηλού κινδύνου καρκίνου του προστάτη. 

Έτσι, η ομάδα της Μ. Elwenspoek πραγματοποίησε ανασκόπηση όλων των δημοσιεύσεων σύγκρισης της  συστηματικής διορθικής υπερηχογραφικά καθοδηγούμενης  βιοψίας του προστάτη με την προ της βιοψίας διπλοπαραμετρικής ή πολυπαραμετρικής MRI, η οποία ακολουθείται από στοχευμένη βιοψία με ή χωρίς συστηματική βιοψία. 

Η έρευνα περιελάμβανε επτά τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες από τις βάσεις δεδομένων Medline, Embase, Cochrane και Web of Science, οι οποίες συνέκριναν τις δύο προσεγγίσεις σε άνδρες που δεν είχαν υποβληθεί ακόμη σε βιοψία, αλλά είχαν υποψίες ότι είχαν καρκίνο του προστάτη (οι επτά μελέτες αντιπροσώπευαν 2.582 ασθενείς).

Τα βασικά μέτρα απόδοσης περιλάμβαναν τη συχνότητα ανίχνευσης κλινικά σημαντικού και ασήμαντου καρκίνου του προστάτη, τον αριθμό των επεμβάσεων βιοψίας, τον αριθμό των πυρήνων βιοψίας που ελήφθησαν και τις επιπλοκές.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, συγκρίνοντας τις περιπτώσεις που έγινε μόνο   συστηματική υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη διόρθική βιοψία του προστάτη,  με τις περιπτώσεις που έγινε προ της βιοψίας πολυπαραμετρική ΜRΙ με ή χωρίς στοχευμένη βιοψία μετά από την MRI (ανάλογα με τα ευρήματα της MRI), οι τελευταίες ήσαν πιο αποτελεσματικές.

Συγκεκριμένα, σημείωσαν τα ακόλουθα οφέλη της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας:

  • 33% μείωση του αριθμού των επεμβάσεων βιοψίας
  • 57% βελτίωση στην ανίχνευση του κλινικά σημαντικού καρκίνου του προστάτη
  • 77% μείωση του αριθμού των πυρήνων που λαμβάνονται ανά βιοψία

 

Επιπλέον, μία από τις δοκιμές έδειξε μείωση του πόνου και των αιμορραγικών ανεπιθύμητων ενεργειών της βιοψίας του προστάτη, συνεπεία της διενέργειας της προ της βιοψίας.

Τα ευρήματα της μετα-ανάλυσης υποδηλώνουν ότι το προ της βιοψίας  mpMRI θα πρέπει να ενσωματωθεί στο διαγνωστικό πρωτόκολλο σε άνδρες με υποψία καρκίνου του προστάτη.

 

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

Martha M. C. Elwenspoek, PhD; Athena L. Sheppard, MSc; Matthew D. F. McInnes, MD, PhD; Samuel W. D. Merriel, MSc; Edward W. J. Rowe, MD; Richard J. Bryant, FRCS(Urol), PhD; Jenny L. Donovan, PhD; Penny Whiting, PhDComparison of Multiparametric Magnetic Resonance Imaging and Targeted Biopsy With Systematic Biopsy Alone for the Diagnosis of Prostate Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2019; 2(8):e198427. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.8427


Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.

Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 

 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.