Η συμπληρωματική θεραπεία του προχωρημένου καρκίνου του τραχήλου της μήτρας με ογκοθερμία και κουρκουμίνη©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach

H κλασική, τυπική θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σταδίου IΙ έως IV είναι η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία. Προκειμένου να ενισχυθούν τα αποτελέσματα αυτής της θεραπείας γίνονται έρευνες

ταυτόχρονης συμπληρωματικής χρήσης της ογκοθερμίας και της ταυτόχρονης χορήγησης φυσικών ουσιών, όπως η κουρκουμίνη, που δρουν αντικαρκινικά, χωρίς παρενέργειες και ενισχύουν το αντικαρκινικό αποτέλεσμα της χημειοακτινοθεραπείας.

Δρ Γκέλης Ν. Δημήτριος

Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Βιολογία και βιοχημεία του καρκίνου, Συμπληρωματική                  Ιατρική, Κλινική           Φαρμακολογία,       Ογκοθερμία, Θεραπείες με Υπερβαρικό Οξυγόνο
Δαμασκηνού 46, Κόρινθος 20131, Τ. 2741026631, 6944280764   pharmage@otenet.gr   www.gelis.gr
Γόγαλης Ιωάννης

         Ιατρός              Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Ερευνητική Ογκολογία,         Ογκοθερμία,             Περιβαλλοντική                 Ιατρική,               Συμπληρωματική Ιατρική,    Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική
Θεραπευτήριο ¨Αγ. Ειρήνη¨, Αιγάλεω, Αττική. τηλ. 6945175697

Με αυτό το σκεπτικό ερευνητές στο Charlotte Maxeke Johannesburg Academic Hospital  της Νοτίου Αφρικής έκαναν μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ  με στόχο τα κλινικά αποτελέσματα της χρησιμοποίησης της ογκοθερμίας ή τροποποιημένης ηλεκτρο-υπερθερμίας σε συνδυασμό με την χρησιμοποίηση των κλασσικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων θεραπείας του τοπικά προχωρημένου καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Ο αντικειμενικός στόχος αυτής της κλινικής μελέτης ήταν  η εκτίμηση των αποτελεσμάτων τοπικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, της ποιότητας της ζωής των ασθενών, της οξείας και της όψιμης τοξικότητας της θεραπείας και της συνολικής επιβίωσης των ασθενών.

Στη μελέτη έλαβαν μέρος 236 γυναίκες με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σταδίου IIB έως ΙΙΙΒ σύμφωνα με την ταξινόμηση FIGO [International Federation of Gynecology and Obstetrics staging system for cervical cancer] [1].

Οι γυναίκες ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε δύο  ομάδες, ήτοι: ΟΜΑΔΑ  Α.: Οι ασθενείς έκαναν ογκοθερμία και χημειοακτινοθεραπεία  και ΟΜΑΔΑ Β που έκανε μόνον χημειοακτινοθεραπεία. Στην τυχαιοποίηση ελήφθησαν υπόψη η παρουσία λοίμωξης  HIV , η ηλικία των ασθενών  και το στάδιο της νόσου.

Όλες οι γυναίκες που έλαβαν μέρος στη μελέτη έλαβαν εξωτερική ακτινοβολία 50Gy σε 3 δόσεις υψηλής συχνότητας βραχυθεραπείας  (8Gy) και σισπλατίνη. Οι γυναίκες στις οποίες έγινε και ογκοθερμία, η κάθε συνεδρία είχε διάρκεια 55 λεπτά και γινόταν μια φορά την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας.  

Ο τοπικός έλεγχος της νόσου εκτιμήθηκε με  Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων [Positron  Emission  Tomography  (PET)]. Οι παρενέργειες, η ποιότητα της ζωής των ασθενών και ο χρόνος ολικής επιβίωσης των ασθενών καταγράφηκαν και  αναλύθηκαν.

Από τη  μελέτη των αποτελεσμάτων της παραπάνω θεραπείας στις πρώτες 100 από τις συμμετέχουσες γυναίκες στην έρευνα,  τους πρώτους 6 μήνες μετά τη θεραπεία,  παρατηρήθηκε θετική τάση στην αύξηση της επιβίωσης και στον τοπικό έλεγχο της νόσου στην ομάδα των ασθενών που έκαναν και ογκοθερμία.  

Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στις οξείες παρενέργειες της χημειοακτινοθεραπείας ή στην ποιότητα της ζωής των ασθενών και των δύο ομάδων. Αναμένεται η επικύρωση αυτών των αποτελεσμάτων από τη μελέτη των αποτελεσμάτων των υπολοίπων ασθενών [1].

Από τις φυτικές ουσίες αντικαρκινικού ενδιαφέροντος έχει ερευνηθεί η κουρκουμίνη, η οποία επιδεικνύει ισχυρή αντικαρκινική και καρκινοπροφυλακτική δράση, τόσο σε καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων, διαφόρων τύπων καρκίνου, περιλαμβανομένου και του καρκίνου του τραχήλου, όσο σε  πειραματόζωα, αλλά και σε ανθρώπους.

Οι γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σταδίου ΙΙ έως  ΙV και αντιμετωπίζονται θεραπευτικά με τυπική χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, συνήθως,  σ’ αυτά τα τελικά στάδια, η νόσος  δεν ανταποκρίνεται στη συμβατική θεραπεία, διότι τα καρκινικά κύτταρα αναπτύσσουν  αντίσταση ακόμη και στα καλύτερα χημειοθεραπευτικά φάρμακα (π.χ. πακλιξατέλη). Οι έρευνες  έχουν δείξει ότι η κουρκουμίνη θα μπορούσε να βοηθήσει να ξεπεραστεί αυτή η χημειοαντίσταση [2, 3].

Η απλή σκόνη κουρκουμίνης είναι δυσαπορρόφητη και για να δράσει αντικαρκινικά πρέπει να χορηγηθεί σε δόση από 8 έως 20 γραμμαρια ημερησίως, πράγμα που αποτρέπει τη χρήση της. Αυτό το πρόβλημα έχει ξεπεραστεί με την επινόηση της υγρής μικκυλιακής κουρκουμίνης,  που είναι κατά 18.500% πιο ευαπορρόφητη από την απλή σκόνη κουρκουμίνης.

Οι κάψουλες Curcugkel περιέχουν υγρή μικκυλιακή κουρκουμίνη [Novasol Curcumin ,Γερμανικής κατασκευής ]. Οι ασθενείς υπό χημειοακτινοθεραπεία μπορούν να παίρνουν από μία έως τρεις κάψουλες Curcugkel,ημερησίως, όσο διαρκεί η χημειοακτινοθεραπεία. Στη συνέχει μπορεί να λαμβάνεται ημερησίως μία κάψουλα Curcugkel ημερησίως.

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

1. C. Minnaar, A. Baeyens, J. Kotzen. Update on phase III randomized clinical trial investigating the effects of the addition of electro-hyperthermia to chemoradiotherapy for cervical cancer patients in South Africa. Physica Medica, European Journal of Medical Physics. September 2016, Volume 32, Supplement 2, Pages 151–152

2. Ahn, Seong-Ho, et al., Synergistic Effects of 5-Fluorouracil (FU) and Curcumin on Human Cervical Cancer Cells. Chang-Sub Uhm. 4, Seoul: Korean Society of Microscopy, 2010, Korean Journal of Microscopy, Vol. 40, pp. 229-235. ISSN: 1225-6773.

3. Pharmacological effects of curcumin. Mullaicharam, A.R. and Maheswaran, A. [ed.] M. Mohamed Essa. 2, Muscat: Medknow: Wolters Kluwer Health, May 9, 2012, International Journal of Nutrition, Pharmacology, Neurological Diseases, Vol. 2, pp. 92-99. DOI: 10.4103/2231-0738.95930


Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.

Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 

 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.