Η καρκινοπροληπτική δράση της κατανάλωσης καρυδιών©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach

  Περίληψη άρθρου

Η παρούσα ανασκόπηση αναφέρει την παρακάτω έρευνα της αντικαρκινικής δράσης των καρυδιών, που προστίθεται σε πολλές άλλες που έχουν διενεργηθεί την τελευταία δεκαετία. Βάσει των υπαρχόντων δεδομένων τα καρύδια μπορούν να συμπεριληφθούν ως προληπτική διατροφική επιλογή με στόχο την πρόληψη του καρκίνου.


Ο καρκίνος μπορεί να μην είναι εντελώς το αποτέλεσμα νέων ή κληρονομικών γενετικών μεταλλάξεων, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να είναι μια ασθένεια που μπορεί να προληφθεί σε μεγάλο βαθμό [1]

 

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης
Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην προληπτική Ιατρική και προληπτική ογκολογία   Δαμασκηνού 46, Κόρινθος, 20131, Τ. 2741026631, 6944280764  pharmage@otenet.gr  www.gelis.gr
Γκέλη Αικατερίνη
Ιατρός, 
Ακτινοδιαγνώστρια 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
στην Ιατρική Διατροφολογία,
Ακτινοδιαγνωστική και 
Υπερηχογραφική Διαγνωστική
Περιβαλλοντική Ιατρική, 
Συμπληρωματική Ιατρική
Διεύθυνση Ιατρείου:
Παπαληγούρα 16, Άσσος 
Κορινθίας, Τηλ. 2741087758,
6944644820 
email:  kgkeli@hotmail.com
Παπαλιάκος Ευστάθιος, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιώς με ιδιαίτρο ενδιαφέρον στην προληπτική ογκολογία, Ιατρική Διατροφολογία, επείγουσα ΩΡΛ  stapap1@yahoo.gr

Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει βιοχημικά προϊόντα, όπως λιπαρά οξέα n-3 (ω-3), τοκοφερόλες, β-σιτοστερόλη και πεντουνκλαγίνη (pedunculagin), που απαντώνται σε καρύδια και έχουν  καρκινοπροληπτικές ιδιότητες [2].Οι μελέτες με ποντίκια, στις οποίες προστέθηκαν τα καρύδια στο διαιτολόγιό τους ,  έδειξαν τα ακόλουθα σε σύγκριση με τη διατροφή ελέγχου, που έγινε σε άλλα ποντίκια:

1) η δίαιτα που περιείχε καρύδια  ανέστειλε τον ρυθμό ανάπτυξης ανθρώπινων καρκίνων μαστού εμφυτευμένων σε γυμνούς ποντικούς κατά ~ 80%. [3].

Οι έρευνες σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού υποστηρίζουν την υπόθεση ότι, η κατανάλωση καρυδιών από τους ανθρώπους θα μπορούσε να καταστείλει την ανάπτυξη του καρκίνου και να συμβάλλει στην επιβίωση των γυναικών με καρκίνο του μαστού.

Η ανάλυση της οδού επινοητικότητας [IngenuityPathwayAnalysis] έδειξε ότι η κατανάλωση καρυδιών ενεργοποιεί την οδό που προάγει την απόπτωση και την κυτταρική συγκόλληση, καθώς και την αναστολή των βιοχημικών οδών που προάγουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και  την κυτταρική μετανάστευση [4].

2) Η διατροφή που περιέχει καρύδια μείωσε τον αριθμό των όγκων του μαζικού αδένα του μαστού κατά ~ 60% σε ένα διαγονιδιακό μοντέλο  ποντικού [1].

3) Η μείωση των όγκων του μαζικού  αδένα ήταν μεγαλύτερη, όταν τρώγονταν ολόκληρος ο καρπός των καρυδιών, παρά όταν τα ποντίκια τρέφονταν  με μια δίαιτα που περιείχε την ίδια ποσότητα n-3 λιπαρών οξέων. Αυτό υποστηρίζει την ιδέα  ότι, τα πολλαπλά συστατικά του καρυδιού δρουν αθροιστικά ή συνεργικά, συμβάλλοντας στην καταστολή του καρκίνου.

4) Τα καρύδια επιβραδύνουν την ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη, του παχέος εντέρου και του νεφρού  με τον αντιπολλαπλασιαστικό και αντιαγγειογενετικό μηχανισμό  [5, 6].

Οι μελέτες σε καλλιέργειες κυττάρων βοήθησαν στην αναγνώριση των ενεργών συστατικών των καρυδιών και των αντικαρκινικών μηχανισμών δράσης τους.

Η παρούσα ανασκόπηση αναφέρει την παρακάτω έρευνα της αντικαρκινικής δράσης των καρυδιών, που προστίθεται σε πολλές άλλες που έχουν διενεργηθεί την τελευταία δεκαετία. Βάσει των υπαρχόντων δεδομένων  τα καρύδια  μπορούν να συμπεριληφθούν ως προληπτική διατροφική επιλογή με στόχο την πρόληψη του καρκίνου.

Η πλούσια δίαιτα σε καρύδια επιβραδύνει την ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη [7]

Οι διαιτητικές αλλαγές θα μπορούσαν ενδεχομένως να μειώσουν τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα του καρκίνου του προστάτη.

 Ερευνήθηκαν οι αποκρίσεις διαγονιδιακού αδενοκαρκινώματος  του προστάτη ποντικού [Transgenic Αdenocarcinoma of the Μouse Prostate (TRAMP)]. χορηγώντας 100 g λίπους δίαιτας / kg (σύνολο καρύδια, έλαιο καρυδιού, και άλλα έλαια. Oι ποσότητες αυτές ήταν  Ισορροπημένες  για μακροθρεπτικά, τοκοφερόλες [ α -και γ ])Επί 18 μήνες οι ποντικοί έτρωγαν  ελεύθερα αυτές τις ποσότητες για 18 εβδομάδες .

Τα ποντίκια  TRAMP (n=17 ανά ομάδα) ταΐζονταν με 100 γραμμάρια λίπους, είτε με ολόκληρα τα καρύδια (ομάδα δίαιτας WW), λίπους παρόμοιου με αυτό του καρυδιού (ομάδα δίαιτας WLF), ήτοι  μεικτά έλαια που είχαν το προφίλ των λιπαρών του καρυδιού, είτε  ως έλαιο καρυδιού (διαιτολογική ομάδα WO), συμπιεσμένα  από τα ίδια καρύδια της ομάδας WW). 

Η γλυκόζη πλάσματος από το πλάσμα ήταν από το αίμα της φλέβας της ουράς, το αίμα ελήφθη με καρδιακή διάτρηση και το πλάσμα αποθηκεύτηκε σε κατάψυξη  μέχρι την ανάλυση.

 Ο προστάτης των πειραματοζώων (ουρογεννητικά άθικτος [GUI]) ζυγίστηκε και αποθηκεύθηκε και καταψύχτηκε  στους -80 ° C. 

Προσδιορίστηκαν τα τριγλυκερίδια του πλάσματος, η χοληστερόλη, η  λιποπρωτεΐνη, τα επίπεδα πολυανάλυσης στο πλάσμα (Myriad RBM Rat Metabolic MAP), ο προστάτης (GUI), οι μεταβολίτες ιστού (Metabolon, Inc., Durham, NC, USA) και το mRNA (από Illumina NGS). 

Το μέγεθος του όγκου του προστάτη, ο ινσουλινοειδής αυξητικός παράγοντας-1 (IGF-1), η λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας και η συνολική χοληστερόλη μειώθηκαν σημαντικά ( P <.05) τόσο στην ομάδα  WW, όσο και στην ομάδα WO, σε σύγκριση με την ομάδα WLF. 

Τόσο τα ποντίκια της ομάδας  WW και της ομάδας  WΟ,  έναντι των ποντικών της ομάδας  WLF έδειξαν αυξημένη ευαισθησία στην ινσουλίνη (Homeostasis  Model  Assessment [HOMA]), ενώ η μεταβολομική των ιστών  έδειξε μειωμένο γλυκόζη-6-φωσφορικό (glucose-6-phosphate) , σουκινυκαρνιτίνη και 4-υδροξυβουτυρικό σε αυτές τις ομάδες, γεγονός που υποδηλώνει αποτελέσματα στην κυτταρική ενεργειακή κατάσταση. 

Τα ιστικά επίπεδα mRNA  έδειξαν επίσης αλλαγές που υποδηλώνουν τροποποίηση του μεταβολισμού της γλυκόζης με τη δίαιτα των ομάδων WW και  WO, που είχαν  αυξημένη έκφραση του mRNA PCK1 και  CIDEC mRNA, τα οποία είναι γνωστά  για τον ρόλο τους στη γλυκονεογένεση και την αυξημένη ευαισθησία στην ινσουλίνη, αντιστοίχως.

Οι ιστοί των ποντικών της ομάδας WW και WO είχαν επίσης αυξημένο MSMB mRNa, που είναι  ένας καταστολέας όγκου και μειωμένο COX-2 mRNA. Αναφέρεται ότι αυτοί οι δύο παράγοντες ανακόπτουν την αύξηση του καρκίνου του προστάτη.

Τα καρύδια μειώνουν την ανάπτυξη του καρκίνου  του προστάτη, επηρεάζοντας τον μεταβολισμό της ενέργειας και  μειώνοντας  τον IGF-1 και της χοληστερόλης. 

Αυτά τα αποτελέσματα  δεν οφείλονται στα λιπαρά οξέα N-3 των καρυδιών, αλλά οφείλονται στα συστατικά που απαντώνται στο συστατικό του λίπους των καρυδιών [7].

Βιβλιογραφική τεκμηρίωση

1.Hardman WE. Walnuts have the potential for cancer prevention and treatment in mice. J Nutr. 2014 Apr;144(4 Suppl):555S-560S. 

2.Larrosa M, Tomás-Barberán FA, Espín JC. The dietary hydrolyzable tannin punicalagin releases ellagic acid that induces apoptosis in human colon adenocarcinoma Caco-2 cells by using the mitochondrial pathway. J Nutr Biochem. 2006 Sep; 17(9):611-25.[PubMed] [Ref list]

3.Vanden Heuvel JP, Belda BJ, Hannon DB, Kris-Etherton PM, Grieger JA, Zhang J, Thompson JT Mechanistic examination of walnuts in prevention of breast cancer.Nutr Cancer. 2012; 64(7):1078-86.[PubMed] [Ref list]

4.Hardman WE, Primerano DA, Legenza MT, Morgan J, Fan J, Denvir J. Dietary walnut altered gene expressions related to tumor growth, survival, and metastasis in breastcancer patients: a pilot clinical trial. Nutr Res. 2019 Mar 10. pii: S0271-5317(18)31190-4. 

5.Davis PA, Vasu VT, Gohil K, Kim H, Khan IH, Cross CE, Yokoyama W. Br J Nutr. 2012 Nov 28; 108(10):1764-72. A high-fat diet containing whole walnuts (Juglans regia) reduces tumour size and growth along with plasma insulin-like growth factor 1 in the transgenic adenocarcinoma of the mouse prostate model. [PubMed] [Ref list]

6.Nagel JM, Brinkoetter M, Magkos F, Liu X, Chamberland JP, Shah S, Zhou J, Blackburn G, Mantzoros CS. Dietary walnuts inhibit colorectal cancer growth in mice by suppressing angiogenesis. Nutrition. 2012 Jan; 28(1):67-75.[PubMed] [Ref list]

7.Hyunsook Kim, Wallace Yokoyama, Paul Andrew Davis. TRAMP Prostate Tumor Growth Is Slowed by Walnut Diets Through Altered IGF-1 Levels, Energy Pathways, and Cholesterol Metabolism. Journal of Medicinal Food .Volume: 17 Issue 12: December 5, 2014
Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.

Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 

 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.