Μεταστατικος καρκινος: Θεραπεια του μεταστατικου καρκίνου με κετονικη διαιτα και υπερβαρικο οξυγονο©

Υπό του Δρ. Δημητρίου Ν. Γκέλη - MD, ORL, DDS, PhD, Medical Life Coach

  Περίληψη άρθρου

Σε έρευνα που έγινε σε κατάλληλο είδος ποντικών με μεταστατικό καρκίνο, που συγκρίθηκε με την εξέλιξη του όγκου και την επιβίωση των ποντικών, ταϊζοντάς τους με άφθονη κετογονική δίαιτα με ή χωρίς συνεδρία υπερβαρικού οξυγόνου, αποδείχτηκε με βιοφθορίζουσα απεικόνιση ότι: Η ταυτόχρονη χορήγηση κετογονικής δίαιτας και υπερβαρικού οξυγόνου παρήγαγε σημαντικά αντικαρκινικά αποτελέσματα σε ένα φυσικό μοντέλο μεταστατικού καρκίνου στους ποντικούς. Η χορήγηση μόνον υπερβαρικού οξυγόνου δεν επηρέασε την καρκινική εξέλιξη.


Οι καρκινικές μεταστάσεις είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο, κατά το οποίο ένας καρκίνος μεταναστεύει από την πρωταρχική του εστία σε κάποιον απομακρυσμένο ιστό και ευθύνονται για το 90% των θανάτων από καρκίνο.

Μια μετάσταση συμβαίνει, όταν γενετικά ασταθή καρκινικά κύτταρα προσαρμόζονται στο μικροπεριβάλλον ενός απομακρυσμένου ιστού από την πρωταρχική καρκινική εστίαΜεταστατικος καρκινος: Συνέχεια βλέπε: Θεραπεια του μεταστατικου καρκίνου με κετονικη διαιτα και υπερβαρικο οξυγονο©


Σημείωση: Το παρόν επιστημονικό άρθρο γράφτηκε για λόγους ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επιστημόνων υγείας και δεν αποτελεί  μέσο διάγνωσης ή αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών, ούτε αποτελεί ιατρική συμβουλή για ασθενείς, από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς του άρθρου.

Την ευθύνη της διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών τις έχει μόνον ο θεράπων ιατρός του κάθε ασθενούς, αφού πρώτα κάνει προσεκτικά ακριβή διάγνωση.

Γιαυτό συνιστάται η αποφυγή της αυθαίρετης εφαρμογής ιατρικών πληροφοριών από μη ιατρούς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, αλλά μπορεί να χορηγούνται συμπληρωματικά, χωρίς να παραιτούνται οι ασθενείς από  τις αποδεκτές υπό της ιατρικής επιστήμης θεραπείες ή θεραπευτικές τεχνικές και μεθόδους, που γίνονται, όταν χρειάζονται, υπό ιατρική καθοδήγηση,  παρακολούθηση και ευθύνη. Οι παρατιθέμενες διαφημίσεις εξυπηρετούν της δαπάνες συντήρησης της παρούσας ιστοσελίδας 

 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.